Aktualności
"Jesli nie masz pojęcia o diamentach, poznaj jubilera" - Warren Buffett

Aktualności

Media o nas

Zapraszamy na konferencję upowszechniającą wyniki „Badania rynku edukacji wyższej na terenie Dolnego Śląska”

KB Pretendent na zlecenie CMSiKO zrealizowała „Badanie rynku edukacji wyższej na terenie Dolnego Śląska” w ramach „Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji”. Wzięli w nim udział absolwenci szkół wyższych z terenu Dolnego Śląska, pracodawcy, pośrednicy pracy, przedstawiciele uczelni, biur karier i Instytucji Otoczenia Biznesu. Szczegółowy program oraz miejsce konferencji przedstawia poniższa agenda:  Czytaj dalej »

ShoppingShow 2013 - Zwyczaje zakupowe Polaków

Zaproszenie na konferencję prasową 25.06.2013 Czytaj dalej »

Faktoring dziś i jutro 2013

KB Pretendent rozpoczyna II edycję badania panelowego "Faktoring dziś i jutro".  Czytaj dalej »

ShoppingShow 2013

Rynek Retail&Fashion to obecnie o wiele bardziej “show” niż jeszcze dwa lata temu, kiedy realizowana była 1 edycja badania “ShoppingShow”. Od tamtego czasu rynek nie tyle się zmienił, co jeszcze bardziej przyspieszył, szczególnie za sprawą technologii oraz rosnącej świadomości konsumentów.  Czytaj dalej »

Gaz Łupkowy

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z artykułami, opisującymi wyniki badań, przeprowadzonych pod koniec ubiegłego roku przez KB Pretendent na zlecenie Headlines Porter Novelli. Badanie zostało przeprowadzone na łącznej próbie 1325 osób z całej Polski. Jego celem było uzyskanie informacji na temat postrzegania wydobycia gazu łupkowego w Polsce przez przedstawicieli władz w gminach. Czytaj dalej »

Weekend majowy

Informujemy, że w czwartek 2.05.2013 r. nie pracujemy.  Czytaj dalej »

ShoppingShow 2013 - Zwyczaje zakupowe Polaków

Zapraszamy do zapoznania się z cząstkowym raportem z badania Shopping Show 2013, w którym KB Pretendent sprawuje rolę partnera merytorycznego. Czytaj dalej »

Efektywność narzędzi i kanałów komunikacyjnych w branży IT, czyli jak skutecznie dotrzeć do specjalistów IT

W styczniu i lutym 2013 roku KB Pretendent, na zlecenie i przy współpracy merytorycznej z agencją ITBC Communication, przeprowadziła badanie wśród specjalistów z branży IT. Jego celem było poznanie preferencji i oczekiwań, m.in. w zakresie organizacji wydarzeń branżowych, e-mail marketingu, sposobów i źródeł pozyskiwania informacji czy wykorzystania w branży mediów społecznościowych. Badanie przeprowadzone zostało na reprezentatywnej próbie, wśród pracowników działów IT z dużych przedsiębiorstw, podzielonych na dwie kategorie: specjalista techniczny (78% respondentów) oraz przełożony lub osoba mająca wpływ na decyzje zakupowe w firmie (22%). Dodatkową grupę badawczą stanowili specjaliści ds. marketingu, będący pracownikami spółek z rynku IT, co pozwoliło na zestawienie opinii dwóch stron zaangażowanych w proces komunikacyjny i zakupowy na rynku informatycznym; rzeczywiste działania podejmowane przez firmy z preferencjami potencjalnych klientów. Czytaj dalej »

Ruszyła 6 edycja rankingu "Filary Polskiej Gospodarki", przygotowanego przez KB Pretendent i "Puls Biznesu"

KB Pretendent jest autorem rankingu "Filary Polskiej Gospodarki". Wraz ze współorganizatorem, "Pulsem Biznesu" ,zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządów lokalnych do oddawania głosów na firmy i przedsiębiorstwa skutecznie wspierające Polską gospodarkę. Czytaj dalej »

Badanie KB Pretendent w "Rzeczpospolitej" - zapraszamy do zapoznania się z artykułem (20.09.2012 dodatek "Moje Pieniądze")

W czwartek(20.09.2012)zapraszamy Państwa do zapoznania się z artykułem w "Rzeczpospolitej", obszernie komentującej wyniki badania przeprowadzonego przez KB Pretendent. Nasza firma jako 1 instytucja w Polsce opracowała raport badawczy na temat kondycji faktoringu w kraju. Artykuł na temat raportu oraz uzyskanych wyników ukaże się w dodatku "Moje Pieniądze".  Czytaj dalej »

Seminarium podsumowujące wyniki badania przeprowadzonego przez KB Pretendent wśród przedsiębiorstw motoryzacyjnych i Instytucji Otoczenia Biznesu

Na przełomie kwietnia i maja 2012 roku KB Pretendent na zlecenie Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A realizował badanie w celu określenia lepszej definicji profilu zrównoważonych parków technologicznych. Badanie ankietowe wśród Instytucji Otoczenia Biznesu i przedsiębiorstw motoryzacyjnych stało się wypadkową do przeprowadzenia seminarium podsumowującego wyniki realizowanego przez KB Pretendent podprojektu. Czytaj dalej »

Badanie wśród osób bezrobotnych z wykształceniem wyższym oraz wśród najważniejszych pracodawców z regionu Wrocławia

Od września 2012 KB Pretendent wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy we Wrocławiu rozpoczyna badanie obrazujące sytuację osób bezrobotnych z wykształceniem wyższym na rynku pracy. Jednocześnie przebadani zostaną najważniejsi pracodawcy z terenu Wrocławia i Powiatu Wrocławskiego. Czytaj dalej »

Przeprowadzenie lokalnej diagnozy uzależnień w Środzie Śląskiej

Od września 2012 roku KB Pretendent na zlecenie Gminy Środa Śląska rozpoczyna realizację badania na temat zdobycia możliwie pełnego rozeznania co do kształtu i rozmiarów zjawiska uzależnień w skali lokalnej w kontekście kulturowym, społecznym, ekonomicznym. Czytaj dalej »

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce - Raport z ewaluacji śródokresowej

KB Pretendent na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego realizuje badanie na temat ewaluacji projektu systemowego "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" w ramach długoterminowego Działania "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego", wdrażanego przez Województwo Małopolskie.  Czytaj dalej »

Organizacja i przeprowadzenie procesu udziału społeczeństwa przy opracowywaniu warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty

Od września 2012 roku KB Pretendent na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu rozpoczyna badanie na temat organizacji i przeprowadzenia na obszarze regionu wodnego Warty procesu udziału społeczeństwa dotyczącego projektu Warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty.  Czytaj dalej »

Efektywność narzędzi i kanałów komunikacyjnych w branży IT, czyli jak skutecznie dotrzeć do specjalistów IT

W styczniu i lutym 2013 roku KBEfektywność narzędzi i kanałów komunikacyjnych w branży IT, czyli jak skutecznie dotrzeć do specjalistów IT Pretendent, na zlecenie i przy współpracy merytorycznej z agencją ITBC Communication, przeprowadziła badanie wśród specjalistów z branży IT. Jego celem było poznanie preferencji i oczekiwań, m.in. w zakresie organizacji wydarzeń branżowych, e-mail marketingu, sposobów i źródeł pozyskiwania informacji czy wykorzystania w branży mediów społecznościowych.  Czytaj dalej »

Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego na temat programu PFRON ''JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych''

Na przełomie lipca i sierpnia 2012 roku KB Pretendent realizował na zlecenie firmy Agrotec Polska Sp.z.o.o. badanie na temat oceny dotychczasowego przebiegu i rezultatów związanych z programem PFRON „JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych”. Czytaj dalej »

Badanie opinii publicznej wśród rolników, zamieszkujących rejon rzeki Regi w woj. Zachodniopomorskim

Na przełomie czerwca i lipca 2012 roku KB Pretendent na zlecenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej realizował badanie na temat rzeczywistego sposobu i intensywności rolniczego użytkowania terenu na analizowanym obszarze. Czytaj dalej »

Badanie sondażowe na temat postawy przedsiębiorców wobec ewentualnego rozpadu strefy euro

Na przełomie lipca 2012 roku KB Pretendent na zlecenie Pulsu Biznesu realizował sondaż na temat zapowiadanego przez ekonomistów rozłamu euro. Badanie miało określić nastroje panujące wśród przedsiębiorców związane z tym faktem. Czytaj dalej »

Badanie wśród przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej oraz Instytucji Otoczenia Biznesu na terenie Dolnego Śląska

Na przełomie kwietnia i maja 2012 roku KB Pretendent na zlecenie Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A realizował badanie w celu określenia lepszej definicji profilu zrównoważonych parków technologicznych. Czytaj dalej »

Badanie jakosci życia mieszkanców oraz jakości usług publicznych w Łodzi

Na przełomie marca i kwietnia 2012 roku KB Pretendent na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi realizował projekt badawczy na temat jakości życia i usług z perspektywy mieszkańców miasta. Czytaj dalej »

Badanie ankietowe monitorujące przydatność i zainteresowanie projektem "Badania i analizy na potrzeby Regionalnego Centrum Analiz Strategicznych"

W okresie od 10 do 30 marca 2012 roku KB Pretendent na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przeprowadził badanie służące zweryfikowaniu, czy Jednostki Samorządu Terytorialnego, Instytucje Otoczenia Biznesu oraz przedsiębiorcy są zainteresowani wynikami badań w ramach projektu "Badania i analizy..."w województwie śląskim. Czytaj dalej »

V Krajowe Forum Wodne

28 lutego 2012 r. odbyło się V Krajowe Forum Wodne, zorganizowane przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Podczas Forum blisko 120 ekspertów, przedstawicieli różnorodnych instytucji i organizacji z dorzecza Wisły oraz Odry, debatowało na temat wyników ogólnopolskich badań, przeprowadzonych przez Korporację Badawczą Pretendent. Czytaj dalej »

Badanie opinii społecznej związane z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej

Od września 2011 roku do lutego b.r KB Pretendent na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przeprowadził badanie opinii społecznej na temat projektów „Harmonogramu i programu prac związanych z aktualizacją planów gospodarowania wodami” oraz „Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy”, związanych z Ramową Dyrektywą Wodną. Czytaj dalej »

Kondycja koniunktury gospodarczej w ramach projektu "Barometr społeczno - gospodarczy Małopolski"

Od lipca do grudnia 2011 roku KB Pretendent na zlecenie Małopolskiego Obserwatorium Gospodarki realizował badania na temat podstawowych tendencji w przemyśle przetwórczym woj. małopolskiego w układzie kwartalnym.  Czytaj dalej »

Czynniki warunkujące efektywność działań ośrodków pomocy społecznej woj. zachodniopomorskiego w opinii ich pracowników

W grudniu 2011 roku KB Pretendent na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przeprowadził badanie na temat efektywności działań ośrodków pomocy społecznej w opinii ich pracowników.  Czytaj dalej »

Diagnoza stosowania używek przez dzieci i młodzież we Władysławowie

W listopadzie 2011 roku KB Pretendent na zlecenie Urzędu Miasta we Władysławowie zrealizował badanie mające na celu zdiagnozowanie problemów dotyczących spożywania alkoholu, nikotynizmu, zażywania narkotyków i dopalaczy wśród dzieci i młodzieży. Czytaj dalej »

Badanie społeczne dotyczące wiedzy o ochronie dziedzictwa

We wrześniu 2011 roku KB Pretendent na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa zrealizował badanie na temat wiedzy o ochronie dziedzictwa. Czytaj dalej »

Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w województwie podlaskim. Przemoc jako przyczyna dysfunkcji rodzin

We wrześniu 2011 roku KB Pretendent na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku zrealizował projekt badawczy na temat diagnozy przemocy społecznej w rodzinie. Czytaj dalej »

Analiza trendów rozwojowych oraz tendencje rozwojowe handlu zagranicznego województwa lubuskiego

Na przełomie sierpnia i września 2011 roku KB Pretendent zrealizował dwa badania na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. Czytaj dalej »

Badanie preferencji osób starszych dotyczące wyjazdów turystycznych

Na przełomie sierpnia i września 2011 roku KB Pretendent na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki przeprowadził badanie na temat preferencji osób starszych dotyczących wyjazdów turystycznych. Czytaj dalej »

Praktyki_studenckie

Praktyki_studenckie Czytaj dalej »

Magnetyczny Gdańsk

Kolejne miasto skorzystało z wyników badań MPM. Wyniki wkrótce... Czytaj dalej »

KB Pretendent w czerwcowym Press

Zapraszamy do lektury miesięcznika Press, artykuł "Niekwestionowany Lider". Czytaj dalej »

Badania w Mrągowie.

W miesiącach maj - czerwiec br., na terenie Miasta Mrągowa KB Pretendent będzie przeprowadzać specjalistyczne badanie w formie wywiadów telefonicznych.  Czytaj dalej »

„Marketing w sieciach i galeriach handlowych”

Zapraszamy na konferencję organizowaną przez MR Academy, która odbędzie się 26 Maja w Hotelu Hyatt w Warszawie. Korporację Badawczą Pretendent będzie reprezentował Dariusz Chołost. Czytaj dalej »

„Pokonujemy bariery czyli jak nie zostać w tyle”

Na zlecenie Powiatu Zwoleńskiego w ramach projektu „Pokonujemy bariery czyli jak nie zostać w tyle” – zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i specjalistyczne służące wyrównaniu dysproporcji edukacyjnych” zostało zrealizowane badanie dotyczące oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych. Jest to kolejne kompleksowe badanie dotyczące stanu edukacji w Powiecie Zwoleńskim zrealizowane przez naszą Firmę. Czytaj dalej »

Debata w Sejmie

Wyniki naszego badania nt. in vitro zawędrowały do debatującego na temat metody Sejmu. Jeszcze w lutym za dotowaniem in vitro opowiadał się prawie co drugi Polak! Czytaj dalej »

Po gimnazjum zawodówka? Niekoniecznie.

Zrealizowaliśmy pierwszą kompleksową analizę systemu szkolnictwa zawodowego na Mazowszu. Aż 95% badanych nie ocenia wysoko poziomu nauczania w szkołach zawodowych. Czytaj dalej »

Kraków najbardziej atrakcyjnym miastem w Polsce!

Dostępne są już wyniki kompleksowego badanie wizerunku i kondycji marek polskich miast, które zostało opracowane wspólnie przez BAV Consulting (Young & Rubicam Brands) i Agencję Badawczą KB Pretendent. Miastem najbardziej atrakcyjnym w Polsce zgodnie z wynikami badania okazał się właśnie Kraków! Wielkie gratulacje dla zwycięskiego miasta, a dla Wszystkich zainteresowanych pełnymi wynikami i raportami z badania zamieszczamy poniżej najważniejsze informacje o projekcie.  Czytaj dalej »

Rodzice o bezpieczeństwie dzieci na drogach

Rodzice o bezpieczeństwie dzieci na drogach

Ponad 80 proc. rodziców uważa, że polskie drogi są niebezpieczne dla dzieci – wynika z ogólnopolskiego badania opinii rodziców przeprowadzonego przez KB Pretendent dla programu "Bezpieczeństwo dla wszystkich". Czytaj dalej »

Kto zrozumie prosumenta

O wychodzeniu na przeciw prosumentom - wymagającym, świadomym i kreatywnym konsumentom - pisze Michał Pawlik, strateg marketingowy. Czytaj dalej »

© 2012 Pretendent.eu