Obszary badawcze - Strategia
Od ponad 7 lat na polskim rynku realizujemy badania rynkowe i społeczne dla wielu organizacji biznesowych i społecznych.

Strategia

Na potrzeby samorządów świadczymy usługi w zakresie realizacji:

  • Strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych
  • Inne strategie na użytek jednostek samorządu terytorialnego

Pomagamy naszym Klientom określić cele strategiczne oraz wyznaczyć sposoby realizacji tych celów, które w przyszłości pozwolą na spójne realizowanie bieżących zadań oraz długofalowy rozwój. Każda strategia poparta jest rzetelną analizą badawczą.

Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych

Rozwiązywanie problemów społecznych stanowi jedno z najważniejszych zadań administracji publicznej wszystkich szczebli.

Działania w obszarze pomocy społecznej powinny być realizowane w ramach zintegrowanego systemu, w którym równorzędnym partnerem administracji powinny być pozostałe organizacje i instytucje należące do różnych sektorów życia publicznego (organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe, podmioty gospodarcze).

Szczególnie istotna rola przypada w tym systemie samorządowi lokalnemu. Stąd też jednym z niezbędnych warunków efektywnej realizacji pomocy społecznej jest rzetelna diagnoza rzeczywistych potrzeb społeczności lokalnej oraz długofalowy plan działań.

© 2012 Pretendent.eu