Obszary badawcze - Magnetyzm Miast
Od ponad 7 lat na polskim rynku realizujemy badania rynkowe i społeczne dla wielu organizacji biznesowych i społecznych.

Magnetyzm Miast

Wychodząc naprzeciw potrzebom instytucji, urzędów, firm zajmujących się powyższymi zadaniami opracowaliśmy pierwsze w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej pełne, cykliczne badanie kondycji marek miejsc.

Kompleksowe badanie wizerunku i kondycji marek polskich miast / województw / regionów zostało opracowane wspólnie przez KB Pretendent oraz BAV Consulting.

Nasza współpraca pozwoliła na opracowanie unikalnego kwestionariusza pozwalającego mierzyć kondycję marek miast / województw / regionów rozumianą m.in. jako zdolność przyciągania turystów, nowych mieszkańców lub inwestorów.

Metoda pozwala porównywać wizerunki badanych miast wg siedmiu wspólnych, kluczowych wymiarów. Badanie w założeniu ma charakter cykliczny. Miasta / województwa / regiony nieobjęte badaniem mogą zamówić pomiar dodatkowy, który umożliwi porównanie profilu z danymi zgromadzonymi we wspólnej bazie danych.

Atrakcyjność miasta (czyli jego zdolność do przyciągania mieszkańców innych miast) ma

Siedem głównych wektorów


 • Atrakcyjność turystyczna - zdolność do przyciągania ofertą turystyczną i rekreacyjną.
 • Atrakcyjność biznesowa - atrakcyjność inwestycyjna, atrakcyjność siły roboczej (stosunek kwalifikacji do kosztów).
 • Komfort życia - atrakcyjność miasta jako miejsca do codziennego życia (przyjazne, dbające o mieszkańców, itp).
 • Atrakcyjność natury - otoczenie przyrodnicze, walory naturalne, aspekt ekologiczny.
 • Atrakcyjność kulturalna - zdolność przyciągania miasta jako ośrodka życia kulturalnego (infrastruktura kulturalna oraz wydarzenia).
 • Atrakcyjne dziedzictwo - zdolność przyciągania dziedzictwem historycznym, zabytkami, ciekawą prezentacją ważnych wydarzeń z przeszłości.
 • Atrakcyjność sportowa - zdolność przyciągania poprzez kluby, imprezy i wydarzenia o charakterze sportowym.
 • Oprócz tych głównych składowych, które tworzą profil atrakcyjności miasta / województwa / regionu nasze badanie obejmuje:
 • Szczegółowy wizerunek każdego z miast / województwa / regionu
 • Osobowości miast / województw / regionów
 • Wskaźniki behawioralne związane z miastami / województwami / regionami (zamieszkanie, pobyt w przeszłości, odwiedzanie przejazdem, itp.). 
 • Dane oraz wnioski zawarte w raporcie są znakomitym materiałem do m.in.:
 • Tworzenia strategii rozwoju i promocji miasta / województwa / regionu  
 • Zmiany wizerunku społecznego, biznesowego, kulturowego
 • Budowania spójnej polityki działań promocyjnych, sponsoringowych oraz kampanii reklamowych
 • Możliwość porównania postrzegania danego miasta / województwa / regionu z innymi miastami / województwami / regionami.

Artykuły na temat wyników Magnetyzmu znajdą Państwo na:

 • www.info.wiadomosci.gazeta.pl 
 • www.magnetyzmmiast.eu
 • www.tvp.info 
 • www.wp.pl
 • www.interia.pl
 

© 2012 Pretendent.eu