Obszary badawcze - Edukacja i rynek pracy
Od ponad 7 lat na polskim rynku realizujemy badania rynkowe i społeczne dla wielu organizacji biznesowych i społecznych.

Edukacja i rynek pracy

Celem kompleksowego narzędzia jest diagnoza szeroko rozumianych problemów edukacji oraz związanego z nią rynku pracy.

W ramach działań badawczych proponujemy:

  • Poznanie i analizę planów edukacyjnych i zawodowych
  • Szczegółową analizę zawodów deficytowych i nadwyżkowych
  • Perspektywy rozwoju edukacji/rynku pracy na terenie miasta/gminy/powiatu w najbliższej przyszłości
  • Kierunki rozwoju edukacji/rynku pracy
  • Efektywność kształcenia ogólnego i zawodowego
  • Sondaże opinii i poglądów środowisk oświatowych
  • Wykorzystanie nowoczesnych technik komunikacji w procesie szkolnym (stosowanie elementów systemu HERN’a)
  • Weryfikacja zgodności profili prowadzonych przez instytucje oświatowe z zapotrzebowaniem rynku pracy.

© 2012 Pretendent.eu