Obszary badawcze - Ewaluacja
Od ponad 7 lat na polskim rynku realizujemy badania rynkowe i społeczne dla wielu organizacji biznesowych i społecznych.

Ewaluacja

Ewaluacja jest niezwykle ważnym rodzajem badań, przydatnym w bardzo wielu dziedzinach, takich jak np. edukacja, polityka, nauki społeczne itp. Polega ona na systematycznym wartości lub cech określonego programu lub obiektu z uwzględnieniem wcześniej opracowanych kryteriów.

Wyniki ewaluacji pozwalają na lepsze zrozumienie analizowanego planu lub obiektu  i w efekcie ich doskonalenie i usprawnienie. Oferowane przez nas usługi z zakresu ewaluacji obejmują doradztwo w zakresie planowania ewaluacji w projektach unijnych oraz prowadzenie ewaluacji zewnętrznych projektów unijnych. Realizujemy ewaluację ex-ante, mid-term, oraz ex-post. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

Oferowane przez nas usługi consultingowe w obszarze ewaluacji obejmują:

  • Doradztwo z zakresu planowania ewaluacji w projektach unijnych.
  • Prowadzenie ewaluacji zewnętrznych projektów unijnych na zlecenie realizatorów przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych i innych źródeł

Oferta ewaluacji skierowana jest do:

  • Projektodawców: podmiotów zainteresowanych składaniem wniosków na projekty społeczne z Funduszy Unijnych (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) oraz innych sponsorów krajowych i zagranicznych.
  • Zamawiających ewaluację: podmiotów zobligowanych do zamawiania badań ewaluacyjnych.

Realizujemy ewaluację ex – ante, mid – term oraz ex – post.

© 2012 Pretendent.eu