Metody jakościowe - FGI
Od ponad 7 lat na polskim rynku realizujemy badania rynkowe i społeczne dla wielu organizacji biznesowych i społecznych.

Metody jakościowe

Badania realizowane metodą jakościową odpowiada nam na pytania: co? jak? dlaczego? Nie jest to metoda mówiąca o natężeniu danej cechy, ale o powodach takiej a nie innej oceny. Wyników badań jakościowych nie generalizujemy na populację.

FGI

Zogniskowany wywiad grupowy (Fokus Group Interview) - aktualnie najczęściej stosowana metoda badań jakościowych. Jest wykorzystywana jako badanie samodzielne oraz jako towarzysząca badaniom ilościowym część szerszego projektu badawczego. FGI ma formę ustrukturyzowanej dyskusji, nad której przebiegiem czuwa moderator. Technika ta umożliwia zebranie w jednym miejscu przedstawicieli rożnych podmiotów w celu przeprowadzenia wspólnej dyskusji i przeciwstawienia opinii. Jest ona szczególnie użyteczna do analizy problemów i obszarów, w których pojawia się duże zróżnicowanie opinii wymagających gruntownego poznania.

Badanie tą techniką zapewnia uzyskanie relatywnie dużej ilości informacji w niedługim czasie poprzez wykorzystanie w zbieraniu informacji dynamiki grupy, wzajemnego wpływu i stymulowania się uczestników, ich spontaniczności i aktywności. Dodatkowo, z uwagi na przytoczoną dynamikę grupy, sprzyja odkrywaniu różnorodnych aspektów zjawisk i ujawnianiu ich kontekstu. FGI szczególnie często stosujemy w badaniach wizerunku, badaniach pozycjonowania marki i efektywności przekazu reklamowego. Metoda daje nam możliwość wykorzystywania technik projekcyjnych (chiński portret, collage, test niedokończonych zdań, brand partygame i innych).

W trakcie przeprowadzania wywiadów pogłębionych oraz zogniskowanych wywiadów grupowych korzystamy z profesjonalnych sal fokusowych, bądź z innych sal, w których instalujemy własny sprzęt audio-video.

© 2012 Pretendent.eu