Metody ilościowe - CATI
Od ponad 7 lat na polskim rynku realizujemy badania rynkowe i społeczne dla wielu organizacji biznesowych i społecznych.

Metody ilościowe

Badania ilościowe stanowią zespół metod i technik badawczych, które opisują rzeczywistość w kategoriach ilościowych. Na ich podstawie można formułować wnioski dotyczące częstości występowania zjawisk, ich natężenia, zależności pomiędzy nimi. Stosowane metody doboru próby pozwalają statystycznie generalizować wyniki owych badań na całą populację.

CATI

CATI (od ang. Computer Assisted Telephone Interviewing) - technika stosowana przy realizacji badań ilościowych, polegająca na prowadzeniu wywiadów telefonicznych z wykorzystaniem komputera. Technika CATI zapewnia respondentom poczucie anonimowości. Zapis wyników badania jest możliwy dzięki połączeniu telefonów ankieterów z komputerami za pomocą centrali telefonicznej.

Dodatkowym atutem badań telefonicznych jest wysoki procent wykonania próby zapewniający reprezentatywność a także możliwość stałej kontroli nad tokiem badania oraz jakością zbieranych danych. Istnieje także możliwość wkomponowania elementów badań jakościowych w postaci pytań otwartych i półotwartych.

© 2012 Pretendent.eu