Metody ilościowe - Face to Face
Od ponad 7 lat na polskim rynku realizujemy badania rynkowe i społeczne dla wielu organizacji biznesowych i społecznych.

Metody ilościowe

Badania ilościowe stanowią zespół metod i technik badawczych, które opisują rzeczywistość w kategoriach ilościowych. Na ich podstawie można formułować wnioski dotyczące częstości występowania zjawisk, ich natężenia, zależności pomiędzy nimi. Stosowane metody doboru próby pozwalają statystycznie generalizować wyniki owych badań na całą populację.

"Face to Face"

"Face to Face" - bezpośrednie badanie z udziałem ankietera. Wywiad może być przeprowadzany w dowolnym miejscu np. w domu respondenta (in home), na ulicy (on street), w salach (in hall) lub innym preferowanym do badania miejscu. Podczas badania istnieje możliwość prezentacji materiałów graficznych (np. ulotek, folderów), dźwiękowych (np. reklamy radiowej odtwarzanej z dyktafonu), a także multimedialnych (np. prezentacja reklamy TV na laptopie). Czas trwania wywiadów face-to-face może być bardzo długi (nawet godzinny), co daje możliwość umieszczenia dużej liczby pytań na wybrany temat lub wielu tematów (np. badanie wielotematyczne OMNIBUS).

Wypracowaliśmy własne standardy projektowania i budowy kwestionariusza, dzięki czemu nawet długie wywiady są interesujące dla naszych respondentów. Badania face-to-face są prowadzone przez doświadczonych ankieterów wyspecjalizowanych w prowadzaniu wywiadów bezpośrednich. Ankieterzy znają zasady prowadzenia wywiadów, mają doświadczenie w przeprowadzaniu wywiadów na różne tematy i z różnymi grupami respondentów. Dzięki obecności ankietera podczas wywiadu istnieje możliwość wyjaśniania na bieżąco trudnych pytań i poruszanych kwestii, dopytywania po uzyskaniu ogólnych odpowiedzi na pytania otwarte i bieżącego reagowania na jakiekolwiek pytania ze strony respondenta.

© 2012 Pretendent.eu