Obszary badawcze - Analizy społeczno - ekonomiczne
Od ponad 7 lat na polskim rynku realizujemy badania rynkowe i społeczne dla wielu organizacji biznesowych i społecznych.

nalizy społeczno - ekonomiczne

Analiza społeczno-ekonomiczna to metoda badania korzystnych i niekorzystnych skutków konkretnego działania z perspektywy społeczeństwa jako całości. W ramach analiz przeprowadzamy diagnozy aktualnego stanu rozwoju różnych sektorów gospodarki a także Instytucji Otoczenia Biznesu oraz partnerów samorządowych. Opracowujemy również prognozy i modele ich rozwoju w przyszłości. Nasze obszary działań to przede wszystkim:
  • rynek pracy
  • strategie realizowane w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego
  • obiektywne informacje, niezbędne przedsiębiorstwom w procesie planowania strategicznego i określania ich pozycji konkurencyjnej
  • strategie rozwoju lokalnego i regionalnego
  • studia przestrzenne w skali regionalnej i ponadregionalnej, w tym europejskiej
  • doradztwo, konsultacje, sporządzanie ekspertyz, opinii i ocen naukowych


© 2012 Pretendent.eu