Obszary badawcze - Diagnoza
Od ponad 7 lat na polskim rynku realizujemy badania rynkowe i społeczne dla wielu organizacji biznesowych i społecznych.

Diagnoza

Pretendent Diagnoza – w ramach tego produktu oferujemy Państwu sporządzenie szeroko pojętej diagnozy problemów społecznych.

 

Badania to ma na celu  m.in. ukazanie postaw dzieci, młodzieży i dorosłych wobec:

  • nadużywania środków psychoaktywnych (alkohol, papierosy, narkotyki, dopalacze)
  • występowania przemocy fizycznej i psychicznej.

 

Badania rozszerzane są o następujące tematy:

  • zaburzenia zachowania spowodowane nietrzeźwością,
  • patologie rodziny związane z alkoholem, 
  • destrukcje zdrowotne, 
  • rynek alkoholowy, 
  • media a problemy alkoholowe, 
  • stan zasobów działalności trzeźwościowej oraz inne tematy uzależnione od zleceniodawcy lub uwarunkowań lokalnych
  • jazda samochodem pod wpływem alkoholu i pod wpływem narkotyków bądź z kierowcą będącym w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających.

© 2012 Pretendent.eu