Metody ilościowe - CAPI
Od ponad 7 lat na polskim rynku realizujemy badania rynkowe i społeczne dla wielu organizacji biznesowych i społecznych.

Metody ilościowe

Badania ilościowe stanowią zespół metod i technik badawczych, które opisują rzeczywistość w kategoriach ilościowych. Na ich podstawie można formułować wnioski dotyczące częstości występowania zjawisk, ich natężenia, zależności pomiędzy nimi. Stosowane metody doboru próby pozwalają statystycznie generalizować wyniki owych badań na całą populację.

CAPI

CAPI - to wywiady bezpośrednie i ankiety przeprowadzane z respondentami przy użyciu nowych technologii jak laptopów lub palm-topów, zamiast tradycyjnych, "papierowych" kwestionariuszy.

© 2012 Pretendent.eu