Obszary badawcze - Profil Zdrowia
Od ponad 7 lat na polskim rynku realizujemy badania rynkowe i społeczne dla wielu organizacji biznesowych i społecznych.

Profil Zdrowia

Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje potrzebę oparcia programu na systematycznie przeprowadzanych badaniach, dotyczących profilu zdrowia społeczności lokalnych.


KB Pretendent jako jedyna organizacja w Polsce posiada autorskie narzędzie badawcze do wyznaczenie wskaźników PROFILU ZDROWIA w danej gminie/ mieście/regionie.


Profil Zdrowia to raport o zdrowiu społeczeństwa, który zawiera informacje o zdrowiu i jego determinantach, wskazując problemy zdrowotne. Profil Zdrowia może służyć do podejmowania działań stanowiących poprawę zdrowia mieszkańców, pozwala również dokonywać porównań pomiędzy populacjami badanymi w różnych regionach kraju.


Określając Profil Zdrowia w tym m.in. zachowania zdrowotne, otrzymujemy informacje o zdrowiu mieszkańców istotne do planowania strategii oraz programów zdrowotnych.


Określając zachowania zdrowotne oraz inne determinanty uzyskujemy informacje o postrzeganiu zdrowia jako wartości.

Celem badania jest zdiagnozowanie sytuacji w następujących aspektach tematycznych:

  • Aktywność fizyczna
  • Nawyki żywieniowe
  • Środowisko pracy
  • Otoczenie społeczne
  • Zdrowie
  • Zachowania w czasie choroby

© 2012 Pretendent.eu