Metody jakościowe - Triady
Od ponad 7 lat na polskim rynku realizujemy badania rynkowe i społeczne dla wielu organizacji biznesowych i społecznych.

Metody jakościowe

Badania realizowane metodą jakościową odpowiada nam na pytania: co? jak? dlaczego? Nie jest to metoda mówiąca o natężeniu danej cechy, ale o powodach takiej a nie innej oceny. Wyników badań jakościowych nie generalizujemy na populację.

Triady

Jest to również forma wywiadów pogłębionych jednakże realizowanych wśród trzech osób np. rodzice wraz z dzieckiem, grupa znajomych.

© 2012 Pretendent.eu