Obszary badawcze - Konsultacje społeczne
Od ponad 7 lat na polskim rynku realizujemy badania rynkowe i społeczne dla wielu organizacji biznesowych i społecznych.

nsultacje społeczne

KB Pretendent specjalizuje się w realizacji konsultacji społecznych, wypracował też model, który jest dostosowywany do potrzeb Zleceniodawcy. Każdy etap konsultacji jest modyfikowany zgodnie z oczekiwaniem danego projektu oraz dostosowany do grup uczestniczących m.in. poszczególnych wydziałów w urzędach miast, gmin, OPS-ów, MOPS-ów, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, NGO-ów czy policji. KB Pretendent w swojej praktyce realizował projekty konsultacyjne, które posiadają własne strony internetowe, z których można pobrać informacje na temat wybranych zagadnień, przeprowadzanych konsultacji czy dowiedzieć się o metodologii prowadzonych badań.


© 2012 Pretendent.eu