Metody jakościowe - Panel ekspercki
Od ponad 7 lat na polskim rynku realizujemy badania rynkowe i społeczne dla wielu organizacji biznesowych i społecznych.

Metody jakościowe

Badania realizowane metodą jakościową odpowiada nam na pytania: co? jak? dlaczego? Nie jest to metoda mówiąca o natężeniu danej cechy, ale o powodach takiej a nie innej oceny. Wyników badań jakościowych nie generalizujemy na populację.

Panel ekspercki

Są to zazwyczaj zespoły liczące od 12 do 20 osób ekspertów, którzy spotykają się w "cztery oczy" na spotkaniach zamkniętych w regularnych odstępach przez ustalony okres. W tym czasie wykorzystują swoją ocenę w interpretacjach dostępnych danych. Końcowym efektem prac są wnioski sformułowane zwykle w formie pisemnego raportu, który jest publicznie rozpowszechniany i wdrażany (w idealnej sytuacji).

W Panelach standardowo uczestniczą tylko eksperci, ale coraz częściej w prace włączani są tez "interesariusze" (administracja, środowiska biznesowe), a także inne osoby posiadające praktyczne doświadczenie w zakresie prowadzonych badań. Panele stymulują dogłębne i znaczące interakcje oraz pracę grupową między różnymi dziedzinami naukowymi i obszarami kompetencji, które inaczej trudno byłoby uzyskać, otwierają proces foresightu dla potencjalnej grupy setek uczestników, są także idealnymi forami dla szczegółowych dyskusji i debat oraz interdyscyplinarnej wymiany poglądów, cechują się również wysoką wiarygodnością i autorytetem dla działań foresight uzyskanemu dzięki profilowi uczestników panelu. Kluczową zaletą jest łatwość, z jaką panele mogą uzupełniać inne metody foresightu.

© 2012 Pretendent.eu