Metody jakościowe - IDI
Od ponad 7 lat na polskim rynku realizujemy badania rynkowe i społeczne dla wielu organizacji biznesowych i społecznych.

Metody jakościowe

Badania realizowane metodą jakościową odpowiada nam na pytania: co? jak? dlaczego? Nie jest to metoda mówiąca o natężeniu danej cechy, ale o powodach takiej a nie innej oceny. Wyników badań jakościowych nie generalizujemy na populację.

IDI - Wywiady pogłębione (In-depth Interviews)

IDI - Wywiady pogłębione pozwalają na dotarcie do emocjonalnych i motywacyjnych wzorców zachowań. Nieraz towarzyszą badaniom ilościowym. Stosowane są także w sytuacji, gdy temat badań jest drażliwy, a także, gdy przeprowadzenie wywiadu grupowego z daną kategorią badanych jest niemożliwe lub szczególnie utrudnione. Jest to jedna z najskuteczniejszych technik podczas badania procesów wynikających podczas podejmowania decyzji w firmach i instytucjach. Pozwalają na dotarcie do emocjonalnych i motywacyjnych wzorców zachowań. dostarczając materiał do analizy postaw i zachowań osób kluczowych, zarówno w zakresie czynników uświadamianych, jak i nie uświadamianych przez respondentów. Możliwa jest również identyfikacja dodatkowych kwestii istotnych w opinii badanego.

© 2012 Pretendent.eu