Metody ilościowe - CAWI
Od ponad 7 lat na polskim rynku realizujemy badania rynkowe i społeczne dla wielu organizacji biznesowych i społecznych.

Metody ilościowe

Badania ilościowe stanowią zespół metod i technik badawczych, które opisują rzeczywistość w kategoriach ilościowych. Na ich podstawie można formułować wnioski dotyczące częstości występowania zjawisk, ich natężenia, zależności pomiędzy nimi. Stosowane metody doboru próby pozwalają statystycznie generalizować wyniki owych badań na całą populację.

CAWI

CAWI - (od ang. Computer-Assisted Web Interviewing) - ankieta internetowa nadzorowana przez system komputerowy to aktualnie jedna z najszybciej rozwijających się metod w badaniach ilościowych. Pytania kwestionariuszowe pobierane są ze strony internetowej organizatora badania i przesyłane za pośrednictwem sieci do dowolnego miejsca, w którym znajduje się respondent z podłączonym do Internetu komputerem. Zastosowanie techniki CAWI daje możliwość bieżącego monitorowania stanu realizacji badania i struktury badanej populacji. Respondent może wziąć udział w badaniu w najbardziej dogodnym dla niego terminie i o dowolnej porze, dzięki czemu ilość poprawnie wypełnionych kwestionariuszy jest na wysokim poziomie. Metoda CAWI umożliwia dotarcie do wszystkich respondentów przy użyciu dobrze skonfigurowanego mailingu wraz ze szczegółowa i czytelną instrukcją posługiwania się programem.

© 2012 Pretendent.eu