Metody ilościowe - Ad Hoc
Od ponad 7 lat na polskim rynku realizujemy badania rynkowe i społeczne dla wielu organizacji biznesowych i społecznych.

Metody ilościowe

Badania ilościowe stanowią zespół metod i technik badawczych, które opisują rzeczywistość w kategoriach ilościowych. Na ich podstawie można formułować wnioski dotyczące częstości występowania zjawisk, ich natężenia, zależności pomiędzy nimi. Stosowane metody doboru próby pozwalają statystycznie generalizować wyniki owych badań na całą populację.

Ad hoc

Ad hoc - badanie ma formę wywiadu kwestionariuszowego realizowanego na próbach reprezentatywnych dla całego kraju, a także na próbach celowych reprezentatywnych dla wybranych grup społecznych i konsumenckich: firm, instytucji czy regionów geograficznych. Badanie jest najczęściej wykorzystywane, gdy zakres i rodzaj potrzebnych informacji wymagają przeprowadzenia samodzielnego, całościowego badania.

© 2012 Pretendent.eu