Metody jakościowe - Dyskusje
Od ponad 7 lat na polskim rynku realizujemy badania rynkowe i społeczne dla wielu organizacji biznesowych i społecznych.

Metody jakościowe

Badania realizowane metodą jakościową odpowiada nam na pytania: co? jak? dlaczego? Nie jest to metoda mówiąca o natężeniu danej cechy, ale o powodach takiej a nie innej oceny. Wyników badań jakościowych nie generalizujemy na populację.

Dyskusje

Technika stworzona przez Paula F. Lazarsfelda oraz Roberta K. Mertona, będąca prekursorem techniki FGI. Celem dyskusji jest zorganizowanie i moderowanie rozmowy grupy osób, dobranych z uwzględnieniem odpowiednich cech społeczno ekonomicznych w celu poznania ich opinii na badany temat. Najważniejszymi elementami poprawnie przeprowadzonej dyskusji jest pobudzenie aktywności, interakcji i wymiany poglądów między uczestnikami. Dyskusja prowadzona jest zgodnie z przygotowanym wcześniej scenariuszem, opisującym cele poszczególnych etapów. Dyskusja jest rejestrowana w formie nagrań audio lub audio-video. Szczególnie interesujące jest konstruowanie grup eksperckich, konfliktowych lub kreatywnych.

© 2012 Pretendent.eu