Metody jakościowe - Analiza Desk Research
Od ponad 7 lat na polskim rynku realizujemy badania rynkowe i społeczne dla wielu organizacji biznesowych i społecznych.

Metody jakościowe

Badania realizowane metodą jakościową odpowiada nam na pytania: co? jak? dlaczego? Nie jest to metoda mówiąca o natężeniu danej cechy, ale o powodach takiej a nie innej oceny. Wyników badań jakościowych nie generalizujemy na populację.

Analiza Desk Research

Inaczej nazywana analizą źródeł wtórnych. Jest to metoda poszukiwania informacji, które już istnieją. Polega na analizie różnorodnych dostępnych materiałów źródłowych takich jak materiały Zamawiającego (wcześniejsze badania, dane wewnętrzne), dane statystyczne (GUS), opracowania branżowe, prasa branżowa, materiały zamieszczone w Internecie (ogólnodostępne raporty innych firm i instytucji badawczych, informacje ze stron internetowych Urzędów, fora internetowe itp.). DR stanowi ważny początkowy element badania, istotny dla dalszych jego etapów. Pozwoli ona na pozyskanie informacji na temat celów ewaluacji, systemu wdrażania i zarządzania programami, zakresu działań i grup beneficjentów. Analiza dokumentacji pozwoli na zbadanie osiągniętych rezultatów w projektach i identyfikację problemów związanych z ich realizacją. Dzięki wykorzystaniu tej metody możliwe będzie również dokładne przygotowanie narzędzi badawczych.

© 2012 Pretendent.eu