Metody jakościowe - Pogłębiony wywiad CATI
Od ponad 7 lat na polskim rynku realizujemy badania rynkowe i społeczne dla wielu organizacji biznesowych i społecznych.

Metody jakościowe

Badania realizowane metodą jakościową odpowiada nam na pytania: co? jak? dlaczego? Nie jest to metoda mówiąca o natężeniu danej cechy, ale o powodach takiej a nie innej oceny. Wyników badań jakościowych nie generalizujemy na populację.

Pogłębiony wywiad CATI

To połączenie techniki indywidualnego wywiadu pogłębionego (IDI) z techniką wywiadu telefonicznego. Takie połączenie może być wykorzystywane w szczególnych przypadkach, gdy respondent z różnych przyczyn nie jest w stanie się spotkać, a informacje jakie można od niego uzyskać wpływają istotnie na wyniki prowadzonych badań.

© 2012 Pretendent.eu