Metody jakościowe - Mini grupy
Od ponad 7 lat na polskim rynku realizujemy badania rynkowe i społeczne dla wielu organizacji biznesowych i społecznych.

Metody jakościowe

Badania realizowane metodą jakościową odpowiada nam na pytania: co? jak? dlaczego? Nie jest to metoda mówiąca o natężeniu danej cechy, ale o powodach takiej a nie innej oceny. Wyników badań jakościowych nie generalizujemy na populację.

Mini grupy

Jest to forma grup fokusowych, ale o mniejszej ilości osób uczestniczących 4-5 respondentów.

© 2012 Pretendent.eu