Metody jakościowe - Badania etnograficzne
Od ponad 7 lat na polskim rynku realizujemy badania rynkowe i społeczne dla wielu organizacji biznesowych i społecznych.

Metody jakościowe

Badania realizowane metodą jakościową odpowiada nam na pytania: co? jak? dlaczego? Nie jest to metoda mówiąca o natężeniu danej cechy, ale o powodach takiej a nie innej oceny. Wyników badań jakościowych nie generalizujemy na populację.

Badanie etnograficzne

Badanie etnograficzne polega na użyciu różnych metod badawczych. Głównie opiera się na obserwacji uczestniczącej, ale w jej skład może jeszcze wchodzić: prowadzenie wywiadów, analiza dokumentów itp. Istotą tego badania jest ujęcie holistyczne całej zbiorowości.

Ma charakter indukcyjny, wskazujące iż na podstawie wielu opisów można przedstawić ogólne wzory kierujące daną społecznością, bez odwoływania się do wcześniej przyjętej teorii. Badania etnograficzne pozwalają na badanie grup oraz zachodzących w nich procesów w ich naturalnym otoczeniu. Dzięki takiemu badaniu można uzyskać informacje na temat wytworów materialnych, stosunków społecznych, przekonaniach i wartościach danej społeczności.

© 2012 Pretendent.eu