Metody jakościowe - Konsultacje społeczne
Od ponad 7 lat na polskim rynku realizujemy badania rynkowe i społeczne dla wielu organizacji biznesowych i społecznych.

Metody jakościowe

Badania realizowane metodą jakościową odpowiada nam na pytania: co? jak? dlaczego? Nie jest to metoda mówiąca o natężeniu danej cechy, ale o powodach takiej a nie innej oceny. Wyników badań jakościowych nie generalizujemy na populację.

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne umożliwiają wyrażanie przez członków zbiorowości opinii na temat przedstawionego zagadnienia. Ich celem jest poinformowanie społeczności lokalnej o zamierzonym przedsięwzięciu, prezentacja wariantowego biegu inwestycji wraz z zamysłami inwestora a także umożliwienie mieszkańcom terenów sąsiadujących z inwestycją zgłoszenia potencjalnych uwag lub ukazanie pożądanych rozwiązań.

Działania konsultacyjne mają także umożliwić stronom zainteresowanym inwestycją, wprowadzeniem nowych działań oraz organom wydającym decyzje administracyjne wybór optymalnego wariantu rozwiązania projektowego uwzględniającego możliwie najwięcej postulatów zainteresowanych stron.

© 2012 Pretendent.eu