Obszary badawcze - Badanie jakości życia
Od ponad 7 lat na polskim rynku realizujemy badania rynkowe i społeczne dla wielu organizacji biznesowych i społecznych.

Badanie jakości życia - Jakość życia jest kategorią niezmiernie obszerną. Jej pomiar obejmuje zarówno wskaźniki obiektywne (oparte na faktach, np. na danych posiadanych przez urzędy) jak i wskaźniki subiektywne (głównie indywidualne oceny mieszkańców). Ponadto można ją opisywać z wykorzystaniem wskaźników prostych (np. miesięcznych dochodów na członka gospodarstwa domowego) jak i za pomocą wskaźników agregatowych oceniających na podstawie kilku wskaźników prostych np. poziom bezpieczeństwa w danym mieście: poczucie bezpieczeństwa mieszkańców w miejscu zamieszkania, w nocy, ilość przestępstw w danym rejonie etc.). KB Pretendent realizując badania jakości życia wykorzystuje potencjał swojej kadry - najlepszych ekspertów z otoczenia naukowego. Zapraszamy do zapoznania się z jednym z realizowanych w tym roku projektów:

© 2012 Pretendent.eu